fbpx
Back

Overview

Overview

เจาะลึกคำศัพท์ด้านการตลาดออนไลน์ พร้อมตัวอย่าง

Course Features

  • Lectures 6
  • Quizzes 0
  • Duration 36 Minutes
  • Skill level All levels
  • Language ไทย
  • Students 497
  • Certificate No
  • Assessments Yes

Curriculum

Curriculum

Instructor

Instructor

"ดร. คณวัฒน์" จบการศึกษาระดับปริญญาเอกจาก "มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ" หรือ "ABAC"

"ดร. คณวัฒน์" เคยทำงานเป็นที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการของรองนายกรัฐมนตรีท่านหนึ่ง และยังได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษสอนหนังสือระดับปริญญาโทในมหาวิทยาลัยชั้นนำหลายแห่ง เช่น มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยรามคำแหง

หลายปีก่อน "ดร. คณวัฒน์"หันมาสนใจงานด้านการเกษตรและธรรมชาติ เขาได้ก่อตั้ง "ไอฟาร์ม" เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรและสุขภาพสำหรับคนรุ่นใหม่ รวมทั้งเป็นผู้ผลิต / จัดจำหน่าย และผู้ส่งออกสินค้าที่เกี่ยวกับการเกษตรและสุขภาพอีกด้วย

"ดร. คณวัฒน์" เชื่อว่างานเกษตรเป็นอาชีพที่สร้างทั้งรายได้ และความสุขไปพร้อมกันได้หากมีความคิดที่ถูกต้อง และหากสามารถผสานความรู้ในการเพาะปลูกให้เป็นหนึ่งเดียวกับความรู้ด้านการตลาดและเทคโนโลยี่ได้

Free