fbpx
Back

Overview

Overview

เลี้ยงไส้เดือน ทำปุ๋ยคุณภาพสูง สร้างรายได้หลากหลายช่องทาง

สอนเลี้ยงไส้เดือน เจาะลึกทั้งการเลี้ยง และการตลาดครบทุกมิติ พร้อมโบนัส Success Case ของผู้เรียน

[sharethis-inline-buttons]

Any Device

เรียนผ่าน Desktop / Notebook / Tablet หรือโทรศัพท์มือถือก็ได้

Connect

สอบถาม / ปรึกษาอาจารย์ผ่าน Line หรือช่องทางที่กำหนดได้

Certificate

เมื่อเรียนจบ ครบ 100% จะได้รับ Digital Certificate

Accessibility

เข้าเรียนได้เป็นระยะเวลา 1 ปีเต็ม เรียนทบทวนได้ไม่จำกัด 24/7 * 365

File Download

มี File ประกอบการเรียน (เฉพาะส่วนที่เป็น Highlight) ให้ดาวน์โหลด

Farm Visit

ได้รับสิทธิพิเศษเข้าเยี่ยมชมฟาร์มได้ (จ. นนทบุรี) - ต้องนัดล่วงหน้า

For You

นี่คือคอร์สที่จะช่วยให้ “คุณ”
  • ประสบความสำเร็จในการเลี้ยงไส้เดือนรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเป็นช่องทางในการสร้างรายได้หลัก หรือรายได้เสริมแบบไม่ธรรมดา
  • ประสบความสำเร็จในการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงไว้ใช้เอง อันเป็นการลดต้นทุน และเพิ่มผลกำไรทางอ้อม

About

เจาะลึกทั้งการเลี้ยง และการตลาดการขายแบบครบทุกมิติ คุณจะรู้ทั้งวิธีการเลี้ยง การทำปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยน้ำคุณภาพสูงจากมูลไส้เดือน รวมทั้งวิธีสร้างรายได้แบบหลากหลายช่องทาง พร้อมกับ Bonus Pack ที่จะมีการเพิ่มบทเรียนพิเศษให้อย่างต่อเนื่อง สอนโดย ดร. คณวัฒน์ ธีรนิธิวัฒน์ และ อ. ศศิธร จุ้ยนาม จากประสบการณ์จริงเกือบ 20 ปี สู่ 18 บทเรียน ที่จัดให้แบบ “เข้มข้น” ความยาวกว่า 6 ชั่วโมง สอนแบบวิทยาศาสตร์ (ไม่ใช่การท่องจำโดยไม่รู้เหตุผล) ช่วยให้คุณปรับเปลี่ยนปัจจัยต่าง ๆ ตามบริบทของคุณเอง วีดีโอคุณภาพสูง คมชัด ถ่ายทำอย่างละเอียด ทุกขั้นทุกตอน ทุกแง่ทุกมุม ให้คุณเข้าใจและลงมือทำเองได้เสมือนได้เรียนกับอาจารย์ผู้สอนแบบ 1 ต่อ 1 เรียนซ้ำได้ไม่จำกัดครั้งในระยะเวลา 1 ปี เมื่อเรียนครบทุกหัวข้อ 100% รับใบประกาศนียบัตรพร้อมลายเซนต์ (E-Certificate) ของอาจารย์ทันที และที่สำคัญสามารถสอบถาม หรือขอคำปรึกษาอาจารย์ผู้สอนผ่าน LINE (จะแจ้งให้ทราบหลังจากลงทะเบียน) ได้ตลอดเวลา เรามั่นใจว่าถ้า “คุณ” ลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังตามบทเรียนทุกบทเรียน “คุณ” จะมีช่องทางในการสร้างรายได้หลัก หรือรายได้เสริมแบบงาม ๆ อย่างแน่นอน … สมัครเลย อย่าลังเล

Course Features

  • Lectures 23
  • Quizzes 0
  • Duration 6 : 7 : 14 ชม.
  • Skill level All levels
  • Language ไทย
  • Students 2130
  • Certificate Yes
  • Assessments Self

Curriculum

Curriculum

Instructor

Instructor

"ดร. คณวัฒน์" จบการศึกษาระดับปริญญาเอกจาก "มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ" หรือ "ABAC"

"ดร. คณวัฒน์" เคยทำงานเป็นที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการของรองนายกรัฐมนตรีท่านหนึ่ง และยังได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษสอนหนังสือระดับปริญญาโทในมหาวิทยาลัยชั้นนำหลายแห่ง เช่น มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยรามคำแหง

หลายปีก่อน "ดร. คณวัฒน์"หันมาสนใจงานด้านการเกษตรและธรรมชาติ เขาได้ก่อตั้ง "ไอฟาร์ม" เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรและสุขภาพสำหรับคนรุ่นใหม่ รวมทั้งเป็นผู้ผลิต / จัดจำหน่าย และผู้ส่งออกสินค้าที่เกี่ยวกับการเกษตรและสุขภาพอีกด้วย

"ดร. คณวัฒน์" เชื่อว่างานเกษตรเป็นอาชีพที่สร้างทั้งรายได้ และความสุขไปพร้อมกันได้หากมีความคิดที่ถูกต้อง และหากสามารถผสานความรู้ในการเพาะปลูกให้เป็นหนึ่งเดียวกับความรู้ด้านการตลาดและเทคโนโลยี่ได้

อ.ศศิธร จุ้ยนาม
อ. ศศิธร จุ้ยนาม "อาจารย์ ศศิธร จุ้ยนาม" จบการศึกษาระดับปริญญาโท จาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะเศรษฐศาสตร์ (MBE) "อาจารย์ ศศิธร" เคยทำงานเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ให้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (Agricultural Land Reform Office) รวมถึงได้เดินทางไปถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์ความรู้ด้านเกษตรกรรม กว่า 73 จังหวัด ในงานที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรได้จัดขึ้น และในปี 2554 ได้รับตำแหน่งครูผู้ช่วยครูภูมิปัญญาไทย ด้านการเกษตรกรรมผักปลอดภัย ปัจจุบัน รับหน้าที่ ครูภูมิปัญญาไทย ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตผัก ณ ฟาร์มลุงเครา ในช่วงการศึกษา ปริญญาโท เป็นช่วงสำคัญในการปักธงอาชีพของ "อาจารย์ ศศิธร" ที่มีความตั้งใจว่าเรียนจบ จะกลับบ้านเพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรม ด้วยวลีที่ว่า “จงใช้ทรัพยากร ที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด” ทำในสิ่งที่ตนเองถนัด จึงได้สร้างฝันให้เป็นจริงโดยการสร้าง “ฟาร์มลุงเครา” ขึ้นมา ด้วยความสำนึกรักที่ดินและความรู้ที่ พ่อ แม่ สอนมา จึงใช้ชื่อคุณพ่อ (เครา) เพื่อได้ตระหนักในพระคุณที่ได้สร้างสัมมาอาชีพในทุก ๆ วันที่ได้ทำการเกษตรอย่างมีความสุข จากครูคนแรก คือพ่อแม่ และได้กลายมาเป็นตัวตนของเราในทุกวันนี้ โดยภายในฟาร์มลุงเครา นอกจากจะผลิตผักเชิงพาณิชย์แล้ว ฟาร์มลุงเครายังคำนึงถึงกลไกราคาของสินค้าเกษตร ซึ่งในแต่ละช่วงฤดูกาล จะมีความผันผวนตามความสัมพันธ์ของ demand และ supply ทำให้การบริหารการจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งยังมีการทำงานวิจัยในการผลิตผักที่มีคุณภาพ คุณสมบัติทางโภชนาการสูง และแปรรูปในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าภายในฟาร์ม และยังคงมีการผลิตปุ๋ยมูลใส้เดือนเพื่อใช้ภายในฟาร์ม และยังเป็นผู้จัดจำหน่ายปุ๋ยใส้เดือนรายใหญ่ของเมืองไทยอีกด้วย นอกจากนี้ "ฟาร์มลุงเครา" ยังเป็นหนึ่งในเครือข่ายในการส่งเสริมความรู้ของ "IFARM" และ "iWisdom Academy" อีกด้วย ปัจจุบันยังเป็นวิทยากรและที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ มากมาย และมีโอกาสช่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกษตรกรรม เช่น การผลิตผักเชิงพาณิชย์การแปรรูปเคลการเลี้ยงใส้เดือน AFการจัดการตลาดสินค้าเกษตร วิสาหกิจชุมชนการออกแบบสร้างโรงเรือน Green Houseอบรมการปลูกผักเคลอบรมการผลิตสารชีวภัณฑ์ "อาจารย์ ศศิธร จุ้ยนาม" เชื่อว่าการเป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกษตรกรรม ให้กับคนรุ่นใหม่และผู้ที่มีความกระตือรือร้น ในการเรียนรู้นั้นเป็นสิ่งที่มีคุณค่า และอาชีพเกษตรที่ถูกต้อง สามารถสร้าง “มิติทางการเกษตรเฉพาะบุคคล” ได้อย่างแน่นอน เมื่อไหร่ที่ไม่รู้ให้ศึกษา แล้วฝึกฝนให้ชำนาญ ทดลองไปแต่น้อย ขยายในแบบฉบับของตัวท่านเอง ย่อมเป็นความแตกต่างที่จะเติบโตในอาชีพเกษตรสมัยใหม่ได้แน่นอน เพราะ “เกษตรไม่มีคำว่าขาดทุนมีแต่คำว่าสมดุล”
1,500 ฿ 1,090 ฿